Long An tìm nhà đầu tư cho khu đô thị có vốn hơn 7.100 tỷ đồng

Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 1.372.023,81 m2; quy mô dân số khoảng 17.225 người tại Phường 4 và Phường 6, TP. Tân An, tỉnh Long An. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến 8 năm và sẽ đưa vào kinh doanh khai thác trong quý 4/2030...
2023-06-14 13:36:10 48 Lượt xem

Thành phố Tân An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Long An (Ảnh minh họa).

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa có Thông báo số 685/TB-SKHĐT mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP. Tân An.

Dự án có diện tích đất sử dụng khoảng 1.372.023,81 m2; quy mô dân số khoảng 17.225 người. Quy mô xây dựng gồm: đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các công trình khác theo đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở: tổng số lô đất ở thấp tầng là 2.482 lô, trong đó, nhà ở biệt thự 195 lô; nhà ở phố thương mại 2.287 lô; Nhà đầu tư dành quỹ đất khoảng 86.178,58 m2 bàn giao cho nhà nước để xúc tiến, mời gọi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Về phương án đầu tư nhà ở, công trình hỗn hợp: chủ đầu tư xây thô, hoàn thiện mặt ngoài 519 lô đất có mặt tiền tiếp giáp với tuyến tránh Quốc lộ 1, đường Vành đai trong, đường cấp đô thị mặt cắt 1-1 và 2-2 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất cho người mua; Đối với các lô đất ở còn lại (1.963 lô), nhà đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân xây dựng; bảo đảm tuân thủ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và thiết kế được thẩm định, phê duyệt; Đối với công trình hỗn hợp- chung cư thấp tầng kết hợp thương mại - dịch vụ, nhà đầu tư thực hiện việc đầu tư xây dựng, kinh doanh tuân thủ quy định Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản.

Về tái định cư, chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí khu tái định cư cho các hộ dân phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Sau khi đầu tư đồng bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà đầu tư bàn giao cho nhà nước để bố trí tái định cư cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 7.118.449.900.000 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 1.025 tỷ đồng; chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hơn 5.590 tỷ đồng; chi phí lãi vay hơn 503 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý 2/2025. Quyết toán dự án, bảo hành, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước trong quý 3/2030 và đưa vào kinh doanh khai thác trong quý 4/2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, dự án nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Tp.Tân An đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cùng với đó, huy động tối đa các nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước để tham gia đầu tư, phát triển dự án một cách đồng bộ. 

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần hình thành khu đô thị sinh thái, kiểu mẫu mang tính hiện đại, tương thích với cảnh quan, không gian chung. Kết hợp giữa việc tận dụng hệ thống cảnh quan, sông nước hiện hữu; đầu tư chỉnh trang đầu tư nâng cấp hạ tầng bảo đảm đồng bộ chung. Đây là cơ sở, tiền đề để thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển Tp.Tân An đến năm 2025 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I (theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021– 2030).

Trích nguồn: https://vneconomy.vn/long-an-tim-nha-dau-tu-cho-khu-do-thi-co-von-hon-7-100-ty-dong.htm